Geoparcuri

Un Geoparc este un concept aplicat unui teritoriu bine stabilit, delimitat pe baza identității culturale și a valorilor naturale. Este un concept care are în vedere dezvoltarea simultană a economiei teritoriului și a mediului, stabilind un echilibru între activitățile aducătoare de venit și protecția mediului natural și cultural. Acest echilibru este unul funcțional, ceea ce înseamnă că economia zonei se bazează pe utilizarea sustenabilă a valorilor culturale și naturale, iar protecția acestor valori are ca argument tocmai folosirea lor în scopuri economice. Într-un Geoparc, economia și protecția culturii și a naturii se susțin reciproc!

Un Geoparc poate fi privit ca o strategie care se aplică foarte bine în zonele defavorizate economic. O situație economică precară conduce la supraexploatarea mediului de către localnici, în vederea obținerii unor profituri rapide, dar având ca urmare distrugerea uneori iremediabilă a valorilor care au generat profitul. Strategia Geoparc propune conservarea elementelor naturale și culturale și folosirea în scopuri economice a valorilor imateriale și educaționale asociate acestora. Un Geoparc nu vinde bucați din teritoriu. Un Geoparc vinde emoții, experiențe, imagini, cunoaștere și povești. Oferă o incursiune în viața spirituală a unor comunități și în relația lor cu natura care le-a găzduit de-a lungul mileniilor.

Geoparcul este un mijloc de a pătrunde în tărâmul fabulos al legăturilor nevăzute şi pline de simboluri dintre spațiul natural şi cel spiritual, uman, pe care locuitorii l-au construit generaţie după generaţie. Geoparcul propune o călătorie în timp, în istoria de mii de milioane de ani a Pământului, dar și o incursiune în viața și tradițiile localnicilor.

Impactul economic, social și cultural al Geoparcurilor a generat o mişcare mondială susținută de UNESCO, ducând la constituirea Reţelei Globale a Geoparcurilor (GGN). De la apariția conceptului de Geoparc în Europa anilor 90, până în prezent rețeaua a ajuns să cuprindă 111 teritorii din 32 de ţări. Un Geoparc internațional aplică prevederile Chartei Geoparcurilor și este evaluat și validat periodic de experţii UNESCO. Este un teritoriu dinamic, care evoluează neîncetat în vederea dezvoltării socio-economice și a protecției valorilor naturale și culturale. În prezent România are un singur Geoparc validat de experții UNESCO, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, și doi candidați puternici: Geoparcul Munții Perșani și Geoparcul Ținutul Buzăului.

Reteaua Globala a Geoparcurilor
Harta GGN
Reteaua Europeana a Geoparcurilor
European Geoparks Network

Text: Răzvan-Gabriel Popa, Alexandru Andrășanu